عشقی بی نظیر برای زنی استثنایی

بیشترین چیزی که در عشق تو آزارم می دهد 
این است که چرا نمی دانم انتهای دوست داشتنت کجاست 
و بیشترین چیزی که درباره حواس پنجگانه عذابم می دهد 
این است که چرا آنها فقط پنج تا هستند نه بیشتر!؟ 
زنی بی نظیر چون تو 
به حواس بسیار و استثنایی نیاز دارد 
به عشق های استثنائی 
و اشک‌های استثنایی... 

بیشترین چیزی که درباره «زبان» آزارم می دهد 
این است که برای گفتن از تو، ناقص است 
و «نویسندگی» هم نمی تواند تو را بنویسد!
تو زنی دشوار و آسمانفرسا هستی 
و واژه های من چون اسب‌های خسته 
بر ارتفاعات تو له له می زنند 
و عبارات من برای تصویر شعاع تو کافی نیست 

مشکل از تو نیست
مشکل از حروف الفباست 
که تنها بیست و هشت حرف دارد 
و از این رو برای بیان گستره ی زنانگی تو 
ناتوان است!


اعتراف می کنم

تو زنی استثنایی بودی

و نادانی من نیز

استثنایی بود!


دوستت دارم ملیحه[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 10:19 ب.ظ ] [ علی ............. ]