تبلیغات
عشقم ملیحه - عشقی بی نظیر برای زنی استثنایی

عشقی بی نظیر برای زنی استثنایی

بیشترین چیزی که در عشق تو آزارم می دهد 
این است که چرا نمی دانم انتهای دوست داشتنت کجاست 
و بیشترین چیزی که درباره حواس پنجگانه عذابم می دهد 
این است که چرا آنها فقط پنج تا هستند نه بیشتر!؟ 
زنی بی نظیر چون تو 
به حواس بسیار و استثنایی نیاز دارد 
به عشق های استثنائی 
و اشک‌های استثنایی... 

بیشترین چیزی که درباره «زبان» آزارم می دهد 
این است که برای گفتن از تو، ناقص است 
و «نویسندگی» هم نمی تواند تو را بنویسد!
تو زنی دشوار و آسمانفرسا هستی 
و واژه های من چون اسب‌های خسته 
بر ارتفاعات تو له له می زنند 
و عبارات من برای تصویر شعاع تو کافی نیست 

مشکل از تو نیست
مشکل از حروف الفباست 
که تنها بیست و هشت حرف دارد 
و از این رو برای بیان گستره ی زنانگی تو 
ناتوان است!


اعتراف می کنم

تو زنی استثنایی بودی

و نادانی من نیز

استثنایی بود!


دوستت دارم ملیحه[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ علی ............. ]