گاهی وقتا باید رفت...

گاهی اوقات باید خیانت کرد...


تا ارزش صداقت برای کسی که


تفاوت میان این دو را درک نمی کند مشخص شود!گاهی باید نبخشید...


کسی را که بارها او را بخشیدی و نفهمید


تا این بار در آرزوی بخش تو باشد

گاهی باید بد بود...


برای کسی که فرق


خوب بودنت را نمی داند

گاهی نباید صبر کرد...


باید رها کردو رفت


تا بدانند که اگر ماندی رفتن را بلد بودی


و گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد


آدمها همیشه نمی مانند


یکجا در را باز می کنند و برای همیشه میروند

 [ جمعه 19 شهریور 1395 ] [ 06:03 ب.ظ ] [ علی ............. ]