تبلیغات
عشقم ملیحه - عشق و جنون

عشق و جنون

ملیحه م 
ای عزیز ترین مونس و ای ناز ترین همدم 
تورا در لحظه لحظه های عمرم یاد می كنم 
تو را در سطر سطر خاطرم یاد می كنم
تورا در صفحه صفحه دفتر دلم ورق می زنم
تو را می خوانم و تو ساده و نازنین مرا نگاه می كنی
فقط صدای پر مهر تو گوشم را پر كرده و نوای دلفریب تو آشیانه قلبم را لانه خود ساخته و نجوای دلربایت آن آورده بر سرم تا دیگر نه صدایی از كسی بشنوم و نه روی دیگری را ببینم
ومن قطرات اشك را بر روی گونه های خود چه خنك احساس می كنم
و قطرات خون را در دل چه گرم
و می اندیشم كه تو در این زمان به چه مشغولی و دلت در كجا سیر می كند و شتابت برای چیست و 
هیچ شده نگاهی به دل نا آرام من كنی
هیچ شده صدایم كنی تا با صد جواب به سویت بدوم
ای كاش آشیانه روحم اسیر گردباد عشق تو ویران نبود تا تو را می بردم و هزار توی آن را به تو می نمایاندم
ای كاش نگاه معصومانه ات اینگونه صدایم را در گلو نمی شكست و نوای روح نوازت اینگونه آرام از من نمی ربود
ای كاش لختی تامل می كردی آخر این زنگی مست هم دلی دارد 
ای كاش بغض راه گلویت را نمی بست تا تو هم همراه من ترنم می كردی و صدای قناری خوش آواز قفس قلبت مرا مست و مدهوش می كرد
ای كاش می توانستم از پس این دیوار بلند دسته گلی از عشق برایت هدیه كنم 
ای كاش می شد قطرات باران دیدگانم را بر روی گونه هایت بكشم و دستانت رادر دست بگیرم تا گرمی آنها را
حس كنم و سرم را روی شانه هایت گذارم تا صفای تو دل مشوشم را كمی آرام تر كند
منتظر آغوش پر مهرت مانده ام تا كی بتوانم در این سودا غوطه ور كنم.
عاشقت علی[ یکشنبه 25 مهر 1395 ] [ 11:58 ب.ظ ] [ علی ............. ]