احساس سرد

.... شـایــد روزی بـفهمـد ،

بـه خــاطـرش ..

از چه هــا گــذشتــم !

امّــا ؛

حــال کـه نـمی دانـــد ...بگذار نداند!!!!

سهم“من” از “تـــــــــــو”

عشق نیستــــــــــــــ ، ذوق نیستـــــــــــــــــــــــــــــ ، اشتیاق نیستــــــ

همان دلتنگی بی پایانی س

که روزهــــــــــــــا دیوانــــــــه ام می کند.[ سه شنبه 3 مرداد 1396 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ علی ............. ]