تبلیغات
عشقم ملیحه - دهانم پیله ی پروانه هاست

دهانم پیله ی پروانه هاست

دهانم پیله ی پروانه هاست

این حرف های ناگفته

این سکوت طولانی

یک روز شعر بلندی خواهد شد

عشق من!

 

با انگشت هایم

به تو فکر می کنم

و این خطوط، آغوشند...

 

پشت این جمله ها

مردی پنهان شده است

که اگر صدایی داشت

حرفی نمی زد

چیزی نمی نوشت

تنها بلند بلند

آواز دوستت دارم سر می داد!

 [ شنبه 4 شهریور 1396 ] [ 10:36 ب.ظ ] [ علی ............. ]